Na proslavi Dana Univerziteta umetnosti u Beogradu 10. juna 2021. u svečanoj Sali Rektorata, MUZEJ-u ZEPTER je uručena Srebrna medalja za „značajan i kreativni doprinos razvoju Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu“