VJERA DAMJANOVIĆ

VERTIKALNI MERAČI VREMENA I (triptih) /
VERTICAL MEASURERS OF TIME (triptych)

2000