VJERA DAMJANOVIĆ

ALEKSANDRIJSKA BIBLIOTEKA, KNJIGA ANIJEVOG PAPIRUSA / ALEXANDRIAN LIBRARY, THE BOOK OF ANEY’S PAPYRUS, 2011