MIODRAG B. PROTIĆ

KOMPOZICIJA SA ORANŽ KVADRATOM / COMPOSITION WITH AN ORANGE SQUARE, 1961