KATARINA (VUKSANOVIĆ) ALEMPIJEVIĆ

Iz ciklusa VRTOVI /
From the cycle GARDENS

2002