JOVAN KRATOHVIL

KOMPOZICIJA 3B/74 / COMPOSITION 3B/74 , 1974