U ponedeljak, 19. juna 2023. s početkom u 19 časova, u Muzeju Zepter biće predstavljena monografija “Vojin Simeonović arhitekta i pilot“ autora dr Ivane Simeonović Ćelić, Milana Milovanovića, Ivana R. Markovića i Sava Popovića. Na promociji će govoriti dr Nađa Kurtović Folić, Savo Popović, dr Ivan R. Marković i Hajna Tucić.

Recenzenti monografije su dr Nađa Kurtović Folić, dr Irina Subotić i Hajna Tucić.

Osim predstavljanja monografije posetioce očekuje i prateća izložba koju će moći da vide do 9. jula. Na izložbi će biti izloženi originalni arhitektonski planovi, crteži, fotografije i lični predmeti iz porodične zaostavštine arhitekte Vojina Simeonović.

Nesumnjivo najčuvenije i najcelovitije, antologijsko delo arhitekture nastalo između dva svetska rata je zgrada Doma Aero Kluba (1932 – 1934), koja je proglašena spomenikom kulture 2007. godine. Iako se u obrazloženju za stavljanje pod zaštitu objekat smatra jednim od najznačajnijih primera Art deko arhitekture, autori monografije su detaljnom analizom svih segmenata građevine zaključili da se radi o znatno složenijoj kompoziciji. U građevini Aero Kluba je ostvarena prefinjena sinteza klasičnog i modernog, sa elementima monumetntalnog antičkog hrama, rustičnih segmenata renesansnih palata i senzibilnom obradom art deko detalja, koji svojom svežinom i originalšću svakako ostaju najupečatljiviji u sećanju posmatrača.

Autori su uspeli da na isti način kao što je temeljito istražena i prezentovana zgrada Aero Kluba predstave i ostale raznovrsne projekte, ne zanemarujući nijedan dokument kojim potkrepljuju tekst o njima.

Pored svih autora, koji su dali maksimum da istraže i obrazlože arhitektonski opus arhitekte Simeonovića, deo zasluga za kvalitet monografije svakako treba pripisati veoma originalnoj koncepciji monografije i njenom dizajnu, koji su značajno uticali da monografija dobije na reprezentativnosti i preglednosti.

                                                                                                                 dr Nađa Kurtović Folić, iz recenzije

Monografija posvećena Vojinu Simeonoviću (1900–1978),  Arhitekti i pilotu  predstavlja na izuzetno kompleksan i kompletan način ne samo graditeljski opus ovog značajnog stvaraoca, već nam pruža dokumentarni uvid u mnogo šire polje i njegovih interesovanja i njegovih angažovanja, čime nam je data široka slika intelektualca u vremenu kada se naša kultura izgrađivala na modernijim osnovama i kada je takva vrsta stručnjaka bila visoko cenjena i poštovana. Do svih tih detalja dolazimo zahvaljujući dragocenoj zaostavštini koja se u porodici brižljivo čuva, a o kojoj se – pre svega – pobrinuo sam arh. Simeonović, što je u našoj kulturi, nažalost, velika retkost.

                                                                                                                     dr Irina Subotić, iz recenzije

Radom na pripremi monografije produbljena su prvobitna istraživanja o Vojinu Simeonoviću kao arhitekti, ali su stručno protumačeni i njegovi uspesi u oblasti pilotiranja. Posebno su važni novi podaci o objektima do kojih su autori došli nakon višemesečnog terenskog i arhivskog istraživanja, ali i evidentirani novi objekti i projekti Simeonovića, kao rezultat posebne istrajnosti Ivane Simeonović Ćelić u kontaktima sa vlasnicima kuća izvedenih po projektu Simeonovića, kao i stranih ambasada koje se nalaze u određenom broju objekata.

Hajna Tucić, iz recenzije