Majda Kurnik (Škale kod Velenja, 1920 – Beograd, 1967) je spojila dve ustanove kulture (Festival Velenje – Galerija Velenje i MUZEJ ZEPTER), dve sredine (Velenje i Beograd). Kao gost MUZEJ ZEPTER je u Velenju prijateljski i poslovno  dočekan kao što prijateljski i poslovno dočekujemo Galeriju Velenje. Izložba u Velenju je otvorena 5. oktobra i traje do 2. decembra 2017, izložba u Beogradu se otvara 16. novembra 2017.

50 godina je proteklo od smrti akademske slikarke Majde Kurnik. Slovenija je premalo poznavala tu izuzetnu slikarku i intelektualku, koja je posedovala više umetničkih talenata – muzički, glumački i slikarski. Opredelila se za slikarstvo. Na osnovu njenog života i sačuvanih dokumenata, koji su postali deo kolekcije Majde Kurnik u Galeriji Velenje, može se zaključiti da je njen život, koji je vodila daleko od svoje porodice, bio podeljen. Njeni porodični koreni bili su duboko usađeni u Šaleškoj i Gornjoj Savinjskoj dolini u Sloveniji, dok je umetnički put započela u slikarskoj školi Mladena Josića, nakon čega se upisala na Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu (danas Fakultet likovnih umetnosti).

Slovenka po rodjenju, srpska slikarka po formaciji, osećajna, snažna, temperamentna, skromna i hrabra i danas je – pet decenija od smrti bezmalo posve zaboravljena. Međutim, njeno delo sasvim izvesno ima svoje osigurano mesto u srpskoj istoriji umetnosti. Ipak, njene slike publika nema gde da vidi(osim dve slike Majde Kurnik su u stalnoj postavci MUZEJ-a ZEPTER). Starijoj generaciji ono je poznato (lako ga prizovu u sećanju), mladima ostaje u potpunosti nepoznato, sem ako, tu i tamo ne naiđu na neku reprodukciju ili se sete da „otvore“ vikipediju.

Stvaralaštvo ove osobne umetnice još uvek nije osvetljeno u dovoljnoj meri, a samim tim ni na pravi način valorizovano. U onome što je ostalo od dela vidljiv je napor da se konačno spoje njene vizije punog, oslobođenog života s muklim odjecima odbolovanih trenutaka, ističe Stojan Ćelić (katalog posthumne izložbe „Majda Kurnik“ 1968. Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“)   u najdirljivijem ali i najobjektivnijem tekstu kad je reč o njenom stvaralaštvu koje je trajalo nepune dve decenije.

Nadamo se da će ove izložbe (Velenje, Beograd) biti podstreh mladjima da delo Majde Kurnik najzad podrobno istraže i da ono dobije konačnu valorizaciju koju zaslužuje.