Knjige

Iako u početku nije imala svoju posebnu izdavačku delatnost, jer za to nije bila registrovana, Galerija Zepter je pokrenula jednu veoma značajnu seriju publikacija. Naime, pored uobičajenog materijala štampanog povodom svake izložbe – pozivnica, plakata, kataloga – Galerija, u saradnji s izdavačkom kućom CLIO, u biblioteci ARS figura, objavljuje svake godine po jednu knjigu-zbornik izabranih likovnih kritika, studija, eseja, predgovora kataloga itd. nekog od naših istaknutih, značajnih starijih a i mlađih likovnih kritičara, istoričara umetnosti ili umetnika koji se bavi kritikom. Taj zbornik je bio osnova, ili pretekst, za godišnji projekat Galerije: knjiga-izložba povezuje umetnička dela i tekstove o njima. Ovim projektom je i otvorena Galerija Zepter aprila 1994: prva knjiga u seriji i prva prateća izložba bile su posvećene studijama Stojana Ćelića pod nazivom Sudbina skulpture. Do sada je objavljeno četrnaest knjiga. MUZEJ ZEPTER nastavlja ovu praksu.