U rezidenciji američkog ambasadora 30. juna 2022. godine otvara se izložba sa 17 slika iz MUZEJ-a ZEPTER. Izložba će trajati četiri meseca.