Nastavljajući svoju misiju promotera najmlađih umetnika koji stupaju na likovnu pozornicu, MUZEJ ZEPTER u Noći muzeja otvara izložbu: STEFAN MIROSAVIĆ, STEPENIŠTE, OD DIPLOME DO DOKTORATA.

Zapaženom na završnoj školskoj izložbi Fakluteta likovnih umetnosti u Beogradu 2013. MUZEJ ZEPTER mu odkupljuje dva rada za svoju kolekciju. Od prvih koraka ulaska u umetničku arenu, tada na diplomi, Stefan Mirosavić stiže do doktorske izložbe u prostoru koji mu proriče uspešnu umetničku karijeru. Stepeništa, koja virtuozno crta tušem i perom, možda su i usponski predznak budućnosti koja ga očekuje.

U katalogu za izložbu Stefan Mirosavić beleži:

Na domaćoj umetničkoj sceni je već duži niz godina crtež postao izdvojen i samostalan kao likovna disciplina. A kako ga mlađe generacije umetnika sve više neguju kao takvog, može se reći da je izborio svoje mesto. Ovo je veliki iskorak za crtež, s obzirom na to da je zapravo uvek tretiran kao lična stvar umetnika, koja je prvobitno služila za skiciranje ili kao predlog za buduću studiju.

Kod mene je crtež i dalje ostao u formi studije, ali studije koja je kao takva dovedena do svog maksimuma, u analitičnosti i u formatu na kome je realizovana.

Crtačko istraživanje, kome pripadam duži niz godina, svoj najveći potencijal i zrelu fazu iskazuje na ovoj izložbi, koja je rezultat petogodišnjeg rada na mom doktorskom umetničkom projektu.

Motivi koje biram, oslanjajući se na svoj lični doživljaj harmonije i kompozicije, predstavljeni u određenom formatu i uprošćenoj formi, ostavljaju poseban utisak na posmatrača, zbog specifičnog načina realizacije crteža koji zahteva veliku koncentraciju, upornost i izdržljivost.

Formu crteža gradim paralelnim linijama koje izvodim slobodnom rukom tušem i perom. A bogatstvo kontrasta i valera ostvarujem menjanjem gustine linija i nijansiranjem crnog tuša običnom vodom.