Pravljenje jedne umetničke, posebno muzejske, kolekcije ozbiljan je i odgovoran posao. Tu odgovornost a i veliko zadovoljstvo preuzela je davnih devedesetih godina prošlog veka Galerija Zepter stvarajući zbirku umetničkih dela koja će jednoga dana činiti početni fundus MUZEJ-a ZEPTER. Kada smo oformili muzejsku ustanovu nismo se zaustavili u otkupima umetnički dela. Želja je da se dâ što objektivniji pregled likovne pozornice u Srbiji druge polovine XX veka i početka novog milenijuma.

Kolekcija MUZEJ-a ZEPTER stalno se uvećava. Ušli smo u MUZEJ sa zbirkom od 340 a danas smo, sa najnovijim akvizicijama u 2017, na broju oko 510. Kažem oko jer je u fundusu dosta diptiha i triptiha koji se svaki vodi pod jednim  inventarskim brojem a u njima, često, bi svaki deo mogao biti jedno delo. U 2017. zbirka je  obogaćena novim umetničkim delima: dva pastela Marka Čelebonovića (jedan otkup i jedan poklon sa izložbe održane u MUZEJ-u ZEPTER, 2017); jedno izuzetno delo Tomislava Kauzlarića (u kolekciji su već nekolika); dve skulpture Gordane Kaljalović Odalović ( oktupljene na veličanstvenoj  izložbi KNJIGA IZVAN KNJIGE, Narodna Biblioteka, decembar 2016-mart 2017); dva kolaža Jelene Trpković (otkupljena sa izložbe u Galeriji  OZON, 2017); slika  Đorđa Andrejevića-Kuna (prva slika koja ulazi u našu kolekciju); veći broj dela Majde Kurnik: jedan otkup Autportret i pokloni: 29 crteža malog formata, dva pastela, dve slike na staklu, ormarić za zid sa slikom; tri dela Miodraga Ristića (jedan otkup i dva poklona sa izložbe u MUZEJ-u ZEPTER, 2017); crtež u boji i grafika Nevenke Stojsavljević (otkup u ateljeu), grafika Živka Đaka i crtež Tafila Musovića (pokloni Milanke i Branislava Todića).