Ivana Simeonović Ćelić
(1947-2023)

Ivana Simeonović Ćelić, direktorka MUZEJ-a ZEPTER i profesor Fakulteta likovnih umetnosti u penziji, je preminula danas 20. marta 2023. godine na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije.
Datum sahrane biće naknadno objavljen.

Godine 1994. oformila je Galeriju Zepter u Beogradu i radila je kao umetnički direktor Galerije s velikim brojem autorskih izložbi. Od osnivanja MUZEJ-a ZEPTER 2010. godine, bila je na čelu ove ustanove kao njen direktor.

Bila je Predsednik Upravnog odbora Fonda Madlena (Janković) Zepter. U očekivanju otvaranja Muzeja Zepter, u maju 2010, sistematizuje i priprema dela iz KOLEKCIJE, stvorene od otkupa i poklona sa izložbi u Galeriji Zepter kao i kupovinom dela biranih da tvore sliku srpske likovne pozornice druge polovine 20. veka.

Rođena 8.12.1947. u Beogradu. Diplomirala 1972. godine i 1977. magistrirala na Filozofskom fakultetu − Odeljenje za Istoriju umetnosti. Paralelno sa studijama na Filozofskom fakultetu, upisala studije na Filološkom fakultetu − Odeljenje za romanske jezike (francuski jezik i književnost) i na istom apsolvirala 1971. godine sa svim položenim ispitima.

Doktorsku tezu pod naslovom APSTRAKTNA UMETNOST − PROŠIRENE GRANICE REALNOSTI, Teorijske i istorijske pretpostavke s osvrtom na apstraktnu umetnost u Srbiji‚ odbranila 1991. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Od 1973. do 1984. godine radila na mestu bibliotekara na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Oktobra 1984. godine izabrana za asistenta za predmet Istorija umetnosti i Istorija jugoslovenske umetnosti 20. veka na istom Fakultetu.

Kao stipendista Francuske vlade boravila osam meseci na stručnom usavršavanju u Parizu školske 1978/79. godine: obilazila muzeje i galerije (koristila dokumentaciju) i vodila razgovore sa slikarima apstraktnog pravca.

Bila član redakcije časopisa (Umetnost, Likovni život, Likovne sveske), umetničkih kolonija (Počitelj, Studenica, Bosanski Novi, Terra−Kikinda). Povremeni gost radija i televizije Beograd. Bila član mnogih selekcionih žirija, žirija za nagrade na grupnim manifestacijama i selector dela za izložbe. Tokom godina učesnik u javnim razgovorima i tribinama organizovanim povodom raznih manifestacija.

Od 1980. godine član Društva umetničkih kritičara (S)R Srbije, i sekretar Društva dve godine. Od 1981. godine član Jugoslovenske (danas Srpske) sekcije Međunarodnog udruženja kritičara (AICA) i od 1989-1991. član Upravnog odbora ove sekcije.

Objavila monografije umetnika i knjige (likovne kritike, studije, intervjui):

 • MILOŠ BAJIĆ, Paralelni tokovi, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić”, Beograd, 1993.
 • Irina Subotić i Ivana Simeonović Ćelić, STOJAN ĆELIĆ, ulje, pastel, akvarel, tapiserija, mozaik, CLIO, Beograd, 1996, pod pokroviteljstvom Fonda Madlena Janković/Zepter
 • Irina Subotić i Ivana Simeonović Ćelić, OLGA JANČIĆ, CLIO, Beograd, 1997.
 • MILO MILUNOVIĆ, Nepresušna težnja suštini slikarske materije i boje, Srpska akademija nauka i umetnosti – Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Beograd, 1997.
 • STOJAN ĆELIĆ, grafike i crteži, elektronska monografija (CD), Ivana Simeonović Ćelić, Beograd, 2002.
 • GALERIJA ZEPTER 1994/2004, Galerija Zepter, Beograd, 2004.
 • Ivana Simeonović Ćelić i Ljiljana Ćinkul, STOJAN ĆELIĆ, grafike i crteži, Prints and Drawings, Zepter Book World, Beograd, 2008.
 • NEDELJKO GVOZDENOVIĆ, Predmet kao podsticaj za slobodnu igru; LJUBICA CUCA SOKIĆ, Otkriće neke smirenosti, neke senzibilne racionalnosti; MILOŠ BAJIĆ, Umetnost možda ne može da izmeni svet ali ga može podstaći; STOJAN ĆELIĆ, Umetničko delo kao dokaz o vrhunskoj ljudskoj kreativnoj moći; ALEKSANDAR LUKOVIĆ, Maskiran čovek može da opravda i nemoguću radnju, Likovne sveske 9, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1988, 19962.
 • PARISKI RAZGOVORI, KOV, Vršac, 2001.
 • GOVOR UMETNIKA, Besjeda, Banja Luka, 2001.
 • BOJE VREMENA, CLIO, Beograd, 2001, pod pokroviteljstvom Fonda Madlena Janković Zepter.
 • GALERIJA ZEPTER 1994/2004, Galerija Zepter, Beograd, 2004.
 • MUZEJ ZEPTER KOLEKCIJA / ZEPTER MUSEUM COLLECTION, Galerija Zepter, Beograd, 2010.
 • Ivana Simeonović Ćelić, SKICEN BLOK OD KROKIJA DO PORTRETA, MUZEJ ZEPTER, Beograd, 2014.
 • Ivana Simeonović Ćelić, VREMEPLOV KROZ 80 GODINA AKADEMIJA/FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI U BEOGRADU, FLU, Beograd, 2015.
 • Ivana Simeonović Ćelić i Ješa Denegri, BOGOLJUB JOVANOVIĆ, MUZEJ ZEPTER, Beograd, 2016.
 • Ivana Simeonović Ćelić i Savo Popović, MILIJA NEŠIĆ, MUZEJ ZEPTER, Beograd, 2018.
 • Ivana Simeonović Ćelić i Savo Popović, SLAVOLJUB CAJA RADOJČIĆ, MUZEJ ZEPTER, Beograd, 2020.
 • Ivana Simeonović Ćelić i Irina Subotić, VJERA DAMJANOVIĆ, MUZEJ ZEPTER, Beograd, 2022.
 • Ivana Simeonović Ćelić, Milan Milovanović, Ivan R.Marković i Savo Popović, VOJIN SIMEONOVIĆ ARHITEKTA I PILOT, MUZEJ ZEPTER, Beograd, 2022.