U 2019. godini kolekcija MUZEJ-a ZEPTER obogaćena je, otkupima i poklonima, sa 36 novih dela:

ĐORĐE ANDREJEVIĆ KUN, NIKOLA KOKA JANKOVIĆ, BOŠKO PETROVIĆ, DUŠAN OTAŠEVIĆ, SLOBODAN TRAJKOVIĆ, DUŠAN TODOROVIĆ, MARKO CRNOBRNJA, SLOBODAN KNEŽEVIĆ ABI, JASMINA KALIĆ

DUŠAN OTAŠEVIĆ

MAŠINA ZA KORIGOVANJE

MLADALAČKIH ZABLUDA /

MACHINE FOR CORRECTING

YOUTHFUL FOLLIES, 1995

JASMINA KALIĆ

DEVOJKA SA PLAVIM ŠEŠIROM I PLETENICOM /
YOUNG GIRL WITH BLUE HAT AND PLAITED HAIR, 2017

DUŠAN TODOROVIĆ

ILLEGAL OPERATION, 2016

MARKO CRNOBRNJA

PUNA KESA  /FULL MEASURE, 2016