SLOBODANKA STUPAR

09.09.2013
Printer-friendly version

OD PREDMETA DO KONCEPTA I DALJE…
FROM OBJECT TO CONCEPT AND BEYOND…

Slobodanka Stupar je diplomirala unutrasnju arhitekturu i grafiku na FPU u

Beogradu, magistrirala grafiku na FLU u Beogradu i specijalizirala grafiku na Skoli Lepih Umetnosti u Atini.

...Kako vidimo, centralni kreativni poriv Slobodanke Stupar je objedinjavanje reči i slike, proces stvaranja verbalne ikone, zapravo traganje za nečim što se nalazi između njih a ispod je kreatinvog subjekta (sub-jektum) autora a iznad značenja oblika tj, njegove vidljive i retoričke pojavnosti.

... U radovima umetnica ih (posmatrace) usmerava prema elementarnom, prema prauzoru, praslici, prareči, prema često zaboravljenim ili potisnutim iskustvima davno uspostavljenih relacija sa svetom realnosti (dodirom, vidom, sluhom). A taj njen artificijelni svet je samo mapa mogućih kretanja kroz sećanja na prošlost, individualnu ili kolektivnu, umetničku ili prozaičnu, stvarnu ili izmaštanu, zaboravljenu ili duboko urezanu u iskustvu kojom se možemo kretati u raznim pravcima a između onoga što je – napred i nazad, gore i dole, iznad i ispod, značenja i reprezentacije...

Jovan Despotovic, iz teksta monografije Od predmeta do koncepta i dalje...