Promocija knjige MILENA JNK – slike i pozorište

15.12.2014
Printer-friendly version

                                                                             

18. decembar 2014. u 20 h

MUZEJ ZEPTER, Kneza Mihaila 42, Beograd

Milena Jeftić Ničeva Kostić - Slike i pozorište

Izdavač: Kuća legata
Recenzent: Sava Stepanov
Autori tekstova: dr Jelena Stojanović, Gordana Popović Vasić, Dejan Vučetić
Štampa: CICERO

O knjizi Slike i pozorište govore: dr Irina Subotić, dr Jelena Stojanović, Gordana Popović Vasić i Dejan Vučetić.

Povod za promociju knjige je izložba pod istim nazivom koja će biti otvorena 15. decembra 2014. u galeriji Kuće legata u Beogradu. Izložba, retrospektivnog karaktera, uključuje radove iz zbirke Kuće legata, zajedno sa izborom skica, crteža i kostima iz zbirki Muzeja pozorišne umetnosti i Pozorišnog muzeja Vojvodine.

Knjiga upućuje čitaoca na stvaralaštvo, međusobne odnose, preplitanja likovne i primenjene umetnosti i razvoj Mileninog puta u sferi likovne prakse, sa jedne strane, i dugogodišnjeg profesionalnog rada u pozoroštu, sa druge.

U svojoj bogatoj i uspešnoj karijeri Milena je kreirala kostime, lutke i scenografiju za više od 150 predstava  u dečijim i dramskim pozorištima. Značajan segment njenog stvarlaštva je likovna umetnost koja se razvijala više od četiri decenije kroz cikluse Krojački saloni, Popravke čarapa, Životinje, Glave, Žita, Oranice, Izbušeno nebo, Cvetanje i Tropi.

„Veliki broj kritičara i istoričara umetnosti pisao je o radu Milene JNK, tumačio ga. Svi ti spisi, veoma impozantnog broja, jesu i delaju kao tekstualno svedočanstvo o prisutnosti ove umetnice poslednjih četrdesetak godina na beogradskoj (i ne samo beogradskoj) umetničkoj sceni i načinima na koje se semantika likovnog jezika umetnice menjala. Istovremeno ovaj materijal nudi, uspostavlja niz tumačenjskih modela koji se prepliću: od rodnog, feminističkog modela koji problematizuje ideologije i modernističke hijerahije umetnosti, do estetskog, likovnog.”

                                                                                                                                           dr Jelena Stojanović

„Kаdа pоkušаmо dа јеdnim svеоbuhvаtnim pоglеdоm sаglеdаmо višеdеcеniјski, оbimаn i rаznоvrstаn оpus Milеnе Јеftić Ničеvе Kоstić zаpаžаmо upоrnоst u rаdu, istrајnоst uprkоs prеprеkаmа, prilаgо-đаvаnjе uvеk nоvim prоfеsiоnаlnim zаhtеvimа, strpljеnjе u izvоđе-nju, јеdnоm rеčјu pоsvеćеnоst umеtnоsti. Kоlikо gоd njеnе slikе fоrmаtimа i kоlоritоm dеluјu „glаsnо” а njеnе prеdstаvе živоpisnо i izrаžајnо, оvај оpus iаkо nimаlо hеrmеtičаn, ipаk dеluје u prvоm rеdu rеflеksivnо kао nеprеkinuti diјаlоg sа sаmоm sоbоm. U slikаrskim оstvаrеnjimа, nаrоčitо, оtkrivа sе čаk zеn kоncеntrаciја i uživljаvаnjе, оpčinjеnоst viđеnim. Imа nеčеg sаmоtnjаčkоg u pristupu tеmi ili mоtivu, zаsićеnоg sеćаnjimа i ličnim iskustvоm.“

                                                                                                                                          Gordana Popović Vasić

„U okviru njenog stvaralaštva rad u pozorištu (kostimografska, lutkarska i scenografska delatnost) preplitao se sa kreativnim procesom prisutnim na slikama i crtežu, dok su praksom otkrivena rešenja, prepoznatljiv rukopis i motivi pronalazili put natrag do pozorišta. Može se reći da su ove, naizgled nezavisne, oblasti Mileninog delovanja činile jednu celinu koja je predstavljala istraživanje likovnosti, sopstvenog jezika, sveta motiva i kreativnih inovacija, u kome je iznova pronalazila nove podsticaje u sveobuhvatnom procesu kreacije i igre. Njeno stvaralaštvo se dopunjavalo i raslo uporedo.“  

                                                                                                                                                     Dejan Vučetić