PRVI ROĐENDAN

05.08.2011
Printer-friendly version

1.jula 2011. MUZEJ ZEPTER je proslavio svoj prvi rođendan. Za godinu dana MUZEJ je posetilo preko 20.000 ljubitelja i poklonika umetnosti iz zemlje i inostranstva. U stalnom inoviranju, za ovu priliku, su za javnost otvoreni Biblioteka sa videotekom i Pastel soba.

   
Biblioteka sa videotekom treba da bude i već jeste značajan dokumentacioni centar sa bogatom građom za proučavanje umetnosti perioda koji pokriva muzejska kolekcija.

Pastel soba je soba sa pastelima koje kolekcija poseduje, a namera je da se ovoj tehnici posveti posebna pažnja u novim akvizicijama koje će pristizati u Muzej.

MUZEJ ZEPTER se već obogatio nizom novih dela koja će biti uskoro izložena na izložbi NOVE AKVIZICIJE u novom prostoru MUZEJA koji se adaptira za projekte kojima MUZEJ ZEPTER obogaćuje svoju delatnost. Jednu od akvizicija, sliku Milete Prodanovića, pokazali smo na promociji slikareve monografije održane 28. juna u muzejskim prostorima.