IZLOŽBA JEDAN JEDAN DVA

07.04.2016
Printer-friendly version

     Aleksandar Rafajlović i Zdravko Joksimović su godinama prijatelji. Upoznali su se pre dvadeset i više godina u  doba kada se retko stiču novi prijatelji a još ređe oni koji će postati veoma važni u druženju i pričama o umetnosti. Jednoga dana Zdravko je poželeo da izlažu zajedno. Aleksandar je bio za zajedničku izložbu ali je tražio prave razloge za taj posao. Tokom letnje sezone uličnog portretiste, u Portugalu, shvatio je da postoji šest-sedam njihovih radova koji imaju dovoljno čvrste veze da zbog sličnih ideja ili materijalizacije budu jedan pored drugog i da im se tako sem osnovnog razloga postojanja doda zajedničko dejstvo. Tako je na povratku u Beograd predložio da nađu radove koji imaju neku vezu i da ih izlože kao parove. Imao je i predlog za naziv izložbe: JEDAN JEDAN što je trebalo da objasni da su zajedno radovi koji imaju nešto zajedničko, jedan Aleksandrov, jedan Zdravkov. 

     Kada su pregledali radove, videli su da ima puno dodirnih tačaka i veza među njima iako nisu namerno pravljene. Nisu hteli nove radove. Ako dobro pamte, našli su šesnaest parova. Napravili su prezentaciju za CD sa reprodukcijama i tekstom Jerka Denegrija o nihovom radu i slali ga galerijama po Srbiji misleći da će izložbu prošetati od galerije do galerija. Prošli su, istina, nekoliko konkursa ali u nedostatku novca od putujućeg cirkusanije bilo ništa. Do izložbe je došlo u Umetničkoj galeriji “Nadežda Petrović” u Čačku (novembar-decembar 2005) što je bilo fantastično iskustvo.

     Posle strpljivog rada na postavci, gde su na licu mesta reagovali na prostor ostavili su devetnaest parova, devetnaest veza koje su tek u galerijskom prostoru proradile. Neke veze  su bile veoma direktne, lako vidljive, neke tajnovite, neke sofisticirane a jedna je, od svoje uloge da poveže dva različita rada, pristupa ili mišljenja, prerasla u sam rad jer su radovi postavljeni jedan pored drugog postali zajedničko delo.

     Prošlo je više od deset godina tokom kojih su nastali novi radovi i na novoj izložbi JEDAN JEDAN DVA u MUZEJU ZEPTER biće retkih radova koji su bili na prvoj izložbi. Napravili su novu potragu i pronašli nove veze koje će, nadamo se, biti važne kao i sami radovi napravljeni za neku drugu priliku a koji će u novom kontekstu dobiti novo zračenje.

     U predgovoru kataloga za izložbu istoričar umetnosti dr Maja Stanković je između ostalog zabeležila: Tačke njihovog susretanja prepoznaju se u određenom motivu, boji, formi, temi, materijalu, osećanju ili načinu mišljenja. Čine ih fragmenti stvarnosti, svakodnevnog iskustva i predmeta koji su izdvojeni, izabrani, zabeleženi ili kombinovani u artificijelne forme. Moglo bi se reći da predstavljaju simptomatološku kartu savremenog života. Ukazujući na simptome i fantazme od kojih je izgrađena naša realnost, oni, zapravo, ocrtavaju i dijagnosifikuju “stanje stvari” ili “stanje duha”, zatečeno stanje ili “stanje na terenu”, odnosno ono stanje u kojem se mi sami nalazimo.