AKVIZICIJE u 2015.

22.01.2016
Printer-friendly version

     MUZEJ ZEPTER je uobičajio da na početku nove kalendarske godine publici pruži priliku da, pre nego što dobiju svoje mestu u postavci, na jednom mestu vidi dela nabavljena za KOLEKCIJU u prethodnoj godini. Oblikujući i dalje likovnu pozornicu Srbije druge polovine XX veka i početka novog milenijuma, MUZEJ ZEPTER je u 2015. godini nabavio: kolaže Ivana Tabakovića; skulpture Ratka Vulanovića i Mrđana Bajića; sliku Milana Tucovića; slike Radivoja Đurovića; slike Bogoljuba Bobe Jovanovića i Gordane Jocić; kolaže i zidnu instalaciju Ivane Milev. Pored novih imena umetnika u KOLEKCIJI (Tabaković, Vulanović, Tucović, Đurović, donekle Bajić zastupljen do sada sa dva velika creteža) tu su nova dela umetnika već u KOLEKCIJI (Bogoljub Boba Jovanović, Gordana Jocić, Ivana Milev).

BOGOLJUB BOBA JOVANOVIĆ
BEZ NAZIVA /UNTITLED, 1956 
GORDANA JOCIĆ 
MANTENJA : SV. SEBASTIJAN
/MANTEGNA: ST. SEBASTIAN, 1982
RADIVOJE ĐUROVIĆ
SEMAFOR / TRAFFIC LIGHT, 1995
MRĐAN BAJIĆ
FACCIAMO FINTA
DI NIENTE, 2014/15 
IVAN TABAKOVIĆ
VEČITO DETINJSTVO /
ETERNAL CHILDHOOD, 1967